ریبیت فارکس چیست؟

آشنایی با معنی ریبیت در بازارهای مالی: زمانیکه شروع به یادگیری و آموزش فارکس می کنید خیلی مهم است که با مفاهیم پایه ای آن به صورت مفهومی آشنا بشوید، یکی از مفاهیم پایه نه تنها در فارکس، بلکه در بازار تبادل ارزها اسپرد است احتمالا تاکنون برای خرید دلار به صرافی مراجعه کرده اید، […]

اسپرد (spread) در فارکس چیست؟

آشنایی با معنی اسپرد در بازارهای مالی: زمانیکه شروع به یادگیری و آموزش فارکس می کنید خیلی مهم است که با مفاهیم پایه ای آن به صورت مفهومی آشنا بشوید، یکی از مفاهیم پایه نه تنها در فارکس، بلکه در بازار تبادل ارزها اسپرد است احتمالا تاکنون برای خرید دلار به صرافی مراجعه کرده اید، […]